Konkursu wiedzy edukacji obywatelskiej pt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatele.”

Fundacja Mieć Szansę ogłosiła konkurs wiedzy edukacji obywatelskiej pt.  „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatele” oraz konkurs plastyczny.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy zalogować się na platformie internetowej Wielickiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wcop.pl zakładka E-learning - edukacja obywatelska (aby bezpośrednio przejść do kursu, kliknij tutaj).  Po przeczytaniu lekcji z zakresu edukacji obywatelskiej pojawi się test. Osoby, które zdobędą najwięcej punktów w teście internetowym zostaną zaproszone na test pisemny. Spośród wszystkich uczestników, trzy osoby, które zdobędą największą ilość punktów zostaną nagrodzone.
Na zwycięzcę czeka tablet. Nagrody zostaną wręczone podczas konferencji, która odbędzie się w grudniu.

Regulamin konkursu edukacyjnego do pobrania tutaj.

Ogłszony również został konkurs plastyczny.

Regulamin konkursu plastycznego do pobrania tutaj.

Konkurs ogłoszony został w ramach projektu Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych, który otrzymał dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.