Sprawozdanie ze szkolenia "Prawne aspekty działalności NGO i prowadzenie przez nie działalności gospodarczej "

W sobotę 23marca br. na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Prawne aspekty działalności NGO i prowadzenie przez nie działalności gospodarczej” zorganizowane przez Fundację Mieć Szansę w ramach projektu „Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych, umożliwiając mieszkańcom  powiatu wielickiego  dostęp do wiedzy związanej z rolą społeczeństwa we współczesnym świecie".

Czytaj więcej...

Relacja z konferencji „szkoła i gmina jako przestrzeń aktywności obywatelskiej młodych ludzi”

21 marca 2013 w Gdowie odbyła się „Szkoła i gmina jako przestrzeń aktywności obywatelskiej młodych ludzi”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu wielickiego, uczniowie szkół oraz mieszkańcy gminy Gdów.

Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do dyskusji przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, środowisk lokalnych oraz młodzieży na temat ważności partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w społecznościach lokalnych oraz szukaniu odpowiednich sposobów praktykowania jej.

Konferencja jest jednym z wielu spotkań które w 2013 roku organizowane będą przez Fundację Mieć Szansę.

Gościem specjalnym spotkania był Jasiek Mela.

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenie prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej

BEZPŁATNE SZKOLENIE PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NGO I PROWADZENIE PRZEZ NIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 23.03.2013R.

Prowadzący:

Maria Wojtachaabsolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Fundacji Rozwoju Gmin Polskich, od 7 lat związana z zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiającego, prowadząca szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych oraz prowadzenia organizacji pozarządowych.

Konrad Szczelina – prawnik, absolwent wydziału prawa i administracji, absolwent studiów podyplomowych na Akademii Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, w zakresie Szacowania Nieruchomości (Rzeczoznawca majątkowy), absolwent studiów doktoranckich:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Kolegium Ekonomiczno - Społeczne. Obecnie jest na etapie konsultacji wydziałowych w sprawie akceptacji karty programowej przeszłej dysertacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w Katedrze Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Tytuł przyszłej pracy doktorskiej: Konwersja nieformalnych rozwiązań w formalno prawnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Autor licznych publikacji.

Czytaj więcej...

Harmonogram szkoleń

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Fundację Mieć Szansę w ramach Wielickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Poniżej pełny harmonogram szkoleń. Zapraszamy do udziału!

 

NAZWA SZKOLENIA

DATA*

MIEJSCE**

„Budowanie wizerunku organizacji, PR”

23.02.2013

Gdów

„Prawne aspekty działania ngo”

23.03.2013

Niepołomice

„Praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie”

20.04.2013

Gdów

„Partnerstwo wewnątrz- i międzysektorowe”

11.05.2013

Wieliczka

„Finansowanie działalności organizacji – współpraca z biznesem, darczyńcy indywidualni, fundacje, środki krajowe, fundusze Unii Europejskiej”

15.06.2013

Kłaj

„Prawa wyborcze, dostęp do informacji publicznej, prawo autorskie ”

06.07.2013

Wieliczka

„Budowanie trwałego i zaangażowanego zespołu”

03.08.2013

Niepołomice

„Elementy zarządzania projektem”

07.09.2013

Biskupice

„Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji”

05.10.2013

Kłaj

„Budowanie strategii organizacji w kontekście misji i celów”

23.11.2013

Biskupice

 

*istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia. W razie wystąpienia takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni na tydzień przed planowanym szkoleniem.

** dokładne miejsce szkolenia zostanie podane dwa tygodnie przed szkoleniem.


Więcej informacji o planowanych szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej Wielickiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wcop.pl. Zapisy na każde szkolenie będą możliwe poprzez wypełnienie zgłoszenia na www.wcop.pl (oferta Centrum, szkolenia).

 

NAZWA SZKOLENIA

DATA*

MIEJSCE**

„Budowanie wizerunku organizacji, PR”

23.02.2013

Gdów

„Prawne aspekty działania ngo”

23.03.2013

Niepołomice

„Praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie”

20.04.2013

Gdów

„Partnerstwo wewnątrz- i międzysektorowe”

11.05.2013

Wieliczka

„Finansowanie działalności organizacji – współpraca z biznesem, darczyńcy indywidualni, fundacje, środki krajowe, fundusze Unii Europejskiej”

15.06.2013

Kłaj

„Prawa wyborcze, dostęp do informacji publicznej, prawo autorskie ”

06.07.2013

Wieliczka

„Budowanie trwałego i zaangażowanego zespołu”

03.08.2013

Niepołomice

„Elementy zarządzania projektem”

07.09.2013

Biskupice

„Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji”

05.10.2013

Kłaj

„Budowanie strategii organizacji w kontekście misji i celów”

23.11.2013

Biskupice

 

 

*istnieje możliwość zmiany terminu szkolenia. W razie wystąpienia takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni na tydzień przed planowanym szkoleniem.

** dokładne miejsce szkolenia zostanie podane dwa tygodnie przed szkoleniem.


Więcej informacji o planowanych szkoleniach znajdą Państwo na stronie internetowej Wielickiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wcop.pl. Zapisy na każde szkolenie będą możliwe poprzez wypełnienie zgłoszenia na www.wcop.pl