Sprawozdanie ze szkolenia „Budowanie wizerunku organizacji, działania Public Relations”

W sobotę 23 lutego br. w restauracji Oriza w Gdowie odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Budowanie wizerunku organizacji, działania Public Relations” zorganizowane przez Fundację Mieć Szansę w ramach projektu „Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych, umożliwiając mieszkańcom  powiatu wielickiego  dostęp do wiedzy związanej z rolą społeczeństwa we współczesnym świecie". Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Szkolenie „Budowanie wizerunku organizacji, działania Public Relations”

W najbliższą sobotę (23 lutego 2013 r.) w restauracji Oriza w Gdowie o godzinie 10ej rozpocznie się bezpłatne szkolenie pt. „Budowanie wizerunku organizacji, działania Public Relations” w ramach projektu realizowanego przez Fundację Mieć Szansę "Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych umożliwi mieszkańcom  powiatu wielickiego  dostęp do wiedzy związanej z rolą społeczeństwa we współczesnym świecie".

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Dzięki jakim działaniom, możemy skutecznie budować wizerunek naszej organizacji?

 

Czym są skuteczne działania public relations (przykłady)

 

Od czego zacząć przy kazdym projekcie o którym chcemy opowiedzieć światu?

 

Promujemy nasze działania a do tego musimy sie przygotować, czyli przemierzyć kilka kroków:

 

•    Jak skutecznie i atrakcyjnie przemawiać? Występ przed publicznością.
•     Kontakt wzrokowy, głos, mowa ciała, czyli co mówi nasze ciało, a co chcielibyśmy, żeby mówiło.
•     Stres, jak nauczyć się z nim żyć i dalej występować.
•     ABC wystąpień przed kamerą.
•     Przyjaciel czy wróg?  – czyli rodzaje i techniki współczesnego dziennikarstwa.
•     ABC wypowiedzi dla mediów, czyli jak mówimy w radio, telewizji oraz dla prasy.
•     Najczęściej popełniane błędy w kontaktach z dziennikarzami.

 

Zaskocz dziennikarza – czyli jak przygotować ciekawą konferencję , spotkanie  prezentacje

 

Przygotowanie informacji prasowej.

 

PROWADZĄCA:

 

Agnieszka Pleti - zna specyfikę mediów, ponieważ pracowała zarówno w radio, prowadząc programy informacyjne i kulturalne, jak i w telewizji: państwowej TVP3 i komercyjnej TVN. Przez 3 lata prowadziła program kulturalny  „Regiony Kultury. Nowości” emitowany w paśmie ogólnopolskim, przeprowadzając szereg rozmów i wywiadów z artystami, filmowcami, muzykami (między innymi z Grzegorzem Turnauem, Olgą Tokarczuk, zespołem „Raz, Dwa Trzy”, Tomaszem Stańko i wieloma innymi). Zdobywczyni karty ekranowej. Doświadczenie w operowaniu językiem pisanym
w mediach zdobyła, prowadząc miesięcznik kulturalny „Śruba”.


Od kilku lat prowadzi działalność public relations, pomagając między innymi corocznie w obsłudze medialnej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzieli się swoim praktycznym doświadczeniem, prowadząc szkolenia i podpowiadając, jak należy najefektywniej przemawiać do dziennikarzy. Zajmowała  się PR-em Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, a od października 2009 roku jest także dyrektorem tej instytucji.

 

Wielickie Centrum Edukacji Obywatelskiej

III sektor w Polsce nadal nie spełnia znaczącej roli w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Od kilku lat systematycznie spada liczba nowotworzonych NGO i maleje aktywność Polaków, a większość organizacji jest rejestrowana w dużych aglomeracjach.  Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim brakiem dostępu do informacji nt. możliwości prawnych czy finansowych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowych wśród podmiotów zlokalizowanych na terenach wiejskich.
W związku z powyższym spada również aktywność obywatelska, która jest determinowana przez działalność III sektora. Głównym problemem dla ngo w tym zakresie jest nieufność mieszkańców w to, iż można zmienić zaistniałą sytuację.

Na terenie powiatu wielickiego nie funkcjonuje podmiot lub instytucja udzielające porad i informacji bezpłatnie, w sposób kompleksowy i niezależny od lokalnych władz w zakresie szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W celu rozwiązania wyżej opisanego problemu Fundacja Mieć Szansę postanowiła powołać Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej -podmiot, który systematycznie będzie dostarczać niezbędnej wiedzy oraz narzędzi służących powstawaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim.


Projekt Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych umożliwi mieszkańcom  powiatu wielickiego  dostęp do wiedzy związanej z rolą społeczeństwa we współczesnym świecie. Bezpośrednim skutkiem działań prowadzonych w ramach Centrum będzie zwiększenie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej będzie prowadzone przez zespół przeszkolonych wolontariuszy wspomagających funkcjonowanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Również mieszkańcy dzięki działaniom zrealizowanym w ramach projektu będą posiadali większą wiedzę i świadomość nt. możliwych zmian.


Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej powstało dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W naborze prowadzonym przez operatora funduszy szwajcarskich wzięły  udział organizacje pozarządowe z całej Polski. Wśród wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs dofinansowanie przyznano tylko 71 organizacjom pozarządowym. Tym większa satysfakcja Zarządu Fundacji Mieć Szansę, iż przygotowany przez nas wniosek znalazł się w pierwszej trzydziestce  najwyżej ocenionych projektów.


Już wkrótce zostanie uruchomiona platforma internetowa, na której znajdą Państwo więcej informacji o projekcie – m.in. daty konferencji, szkoleń, spotkań, konkursy dla dzieci i młodzieży. Wszystko oczywiście bezpłatnie!