O centrum

 

III sektor w Polsce nadal nie spełnia znaczącej roli w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Od kilku lat systematycznie spada liczba nowotworzonych NGO i maleje aktywność Polaków, a większość organizacji jest rejestrowana w dużych aglomeracjach.

Na terenie powiatu wielickiego nie funkcjonuje podmiot lub instytucja udzielające porad i informacji bezpłatnie, w sposób kompleksowy i niezależny od lokalnych władz w zakresie szeroko rozumianego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i jego najbardziej widocznej części – organizacji pozarządowych.

W celu rozwiązania wyżej opisanego problemu Fundacja Mieć Szansę postanowiła powołać Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej -podmiot, który systematycznie będzie dostarczać niezbędnej wiedzy oraz narzędzi służących powstawaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności organizacji pozarządowych w powiecie wielickim.

Projekt Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej - Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie wielickim poprzez promowanie aktywnego udziału mieszkańców w życiu politycznym oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców w ramach działania organizacji pozarządowych umożliwi mieszkańcom  powiatu wielickiego  dostęp do wiedzy związanej z rolą społeczeństwa we współczesnym świecie. Bezpośrednim skutkiem działań prowadzonych w ramach Centrum będzie zwiększenie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także sprawniejsze działanie organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej będzie prowadzone przez zespół przeszkolonych wolontariuszy wspomagających funkcjonowanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu wielickiego.

Zarząd fundacji Mieć Szansę pragnie, aby niniejsza strona stała się elementem łączącym wielickie ngo, umożliwiającym znajdowanie materiałów, rozwiązywanie wątpliwości i łatwiejszy, a przede wszystkim szybszy rozwój Państwa organizacji.

W ramach Centrum organizowane będą konferencje, spotkania i szkolenia. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych narzędzi informatycznych, będą mogli Państwo zapisywać się na interesujące wydarzenia, a także korzystać z kursów e-learnigowych.

Uruchamiamy również forum, gdyż chcielibyśmy aby poszczególni działacze spotykali się razem - na razie w rzeczywistości wirtualnej.

Do części materiałów otrzymają Państwo dostęp dopiero po zalogowaniu - np. materiałów z działu "Biblioteka" czy do "Forum". Mamy nadzieję, że niewielka uciążliwość procesu rejestrowania (prosimy jedynie o imię i nazwisko oraz adres e-mail) sprawi, iż proces pobierania informacji nie będzie długi i skomplikowany, zaś sama zawartość merytoryczna wynagrodzi potencjalny trud. Celem tego zabiegu jest przede wszystkim, próba utrzymania odpowiedniego poziomu merytorycznego.

Na koniec warto nadmienić, iż Powiatowe Centrum Edukacji Obywatelskiej powstało dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
W naborze prowadzonym przez operatora funduszy szwajcarskich wzięły  udział organizacje pozarządowe z całej Polski. Także te największe i najbardziej rozpoznawalne. Wśród wszystkich projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs (których notabene było kilkaset), dofinansowanie przyznano tylko 71 organizacjom pozarządowym. Tym większa satysfakcja Zarządu Fundacji Mieć Szansę, iż przygotowany przez nas wniosek znalazł się w pierwszej trzydziestce  najwyżej ocenionych projektów.

Pozostaje nam jedynie zaprosić Państwa do odkrywania zasobów niniejszej strony, udziału w przygotowanych wydarzeniach i dyskusji z nami.

 

                                                                                                              Zarząd Fundacji Mieć Szansę